Discere aula de reforç

Serveis per adults

L’educació d’adults comprèn les activitats d’aprenentatge que, en el marc d’aprendre al llarg de tota la vida, permet que les persones adultes desenvolupin les capacitats, enriqueixin els coneixements i millorin les competències tècniques i professionals.

Per això DISCERE ofereix una varietat de cursos als que hi poden accedir persones amb objectius diferents, com poden ser obtenir una titulació, posar-se al dia o ampliar els coneixements, segons les seves necessitats.

 

Cursos d'idiomes

Dins l'era de la globalització, la comunicació és cada vegada més important, cada cop més se'ns exigeix parlar i entendre diferents idiomes:a la feina, als mitjans de comunicació, a Internet, de viatge... Volem satisfer la necessitat d’una societat que assisteix al creixement de la mobilitat professional, del comerç global i de contactes interculturals.

Oferim cursos a totes aquelles persones que vulguin iniciar-se i aprendre una llengua nova o a aquelles que ja en tinguin uns coneixaments prèvis, però que tinguin dificultats a l'hora d'esriure-la, o que simplement vuguin perfeccionar-la. També hi ha la possibilitat de fer cursos de conversa per aquells alumnes que vuguin o necessitin millorar la seva expressió oral.

Preparem als alumnes i realitzem tots els tràmits necessaris per a presentar-se als exàmens oficials per obtenir certificats de nivells lingüístics oficials.

L’oferta actual és de català, castellà i anglès.

 

 

Cursos d'accès a cicles formatius i a la universitat

 

Oferim cursos de preparació per fer les proves d'accés a la Universitat per a majors de 25 i 45 anys, Cicles Formatius de Grau Mig i a Cicles Formatius de Grau Superior, amb classes presencials i docència de les assignatures tant de la fase comuna com de la fase específica.

Els cursos estan pensats per aquells alumnes que fa temps que van deixar els seus estudis, de manera que necessiten ajuda per tornar a agafar l'hàbit d'estudi.

Preparem als alumnes i realitzem tots els tràmits necessaris per a presentar-se als exàmens oficials per lliure.

 

 

Curs per l'obtenció del graduat escolar

 

L'objectiu de les proves per a l'obtenció del graduat és que la persona aspirant demostri que ha assolit els objectius i les competències bàsiques del currículum dels ensenyaments d'educació secundària obligatòria.

L’obtenció del títol de graduat en educació secundària, a més de millorar la formació bàsica