Discere aula de reforç

Serveis per a infants i joves

A DISCERE oferim un entorn adequat per treballar, supervisem les tasques escolars, ensenyem tècniques d'estudi tutoritzem deures i treballs i assessorem a pares i alumnes amb l'objectiu de millorar el rendiment escolar, sense oblidar el temps d'esbarjo.

 

Reforç escolar

Oferim classes de repàs escolar, tant de primària com de secundària, durant tot l'any (època escolar i d'estiu), tant en grups reduïts com de forma individual, per oferir la màxima qualitat i un servei personalitzat.

L'objectiu és ajudar als alumnes a entendre allò que no han entès a l'escola, solucionant els seus dubtes i ajudant-los a resoldre aquells exercicis o problemes que se'ls demana com a deures, en l'elaboració de treballs i en la preperació d'exàmens.

Orientem els alumnes amb l'objectiu de millorar el rendiment escolar potenciant les millors capacitats de cadascú, treballant conjuntament amb l'escola per a coordinar les tasques.

Treballem mètodes específics per als alumnes amb necessitats especials (hiperactivitat, TDA, TDAH, dislèxia, lateralitat creuada, etc.).

 

Curs de tècniques d'estudi

Molts estudiants es qüestionen la utilitat de l'estudi perquè els resultats que aconsegueixen no corresponen a l'esforç i el temps invertit.

El principal problema és la falta de mètode d'estudi i de planificació.

Sense cap dubte la inteligència ajuda, però no és desiciva. La motivació i les tècniques d'estudi poden fer que un estudiant superi any darrera any amb brillantor els seus estudis sense estar dotat d'unes qualitats mentals específiques que el facin diferent als demés.

Per aquest motiu oferim un curs per proporcionar hàbits i tècniques d'estudi adients a cada matèria, a aquells alumnes que tenen especial dificultat en saber com estudiar, que no aconsegueixen elaborar esquemes, resums, organitzar-se les assignatures, etc.

L'objectiu últim és que els alumnes acabin sent autònoms a l'hora d'estudiar.

 

Aula d'estudi

L'aula d'estudi és un servei de baix cost, per estudiants que necessiten un ambient adequat per treballar (tranquil, silenciós i lluminós) i una tutorització de les seves tasques escolars.

És un espai on els alumnes poden estudiar individualment i/o en grup, de forma habitual, per realitzar els seus deures diàries i treballs, i durant els períodes més intensos d'exàmens.

Els estudiants que facin ús d'aquest servei trobaran concentració, comoditat i motivació, i disposaran de recursos com documents de consulta i connexió wifi, per poder estudiar còmodament i sense interrupcions.

 

Lectoescriptura

Aquest és un servei destinat principalment a infants de P5 a 3r de primària que necessiten reforçar les aptituds implicades en l’assoliment de la lectura i l'escriptura o treballar la fluïdesa lectora, la comprensió lectora o lèxpressió escrita. O sencillament per aquells infants que s'inicien en la la lectura i l'escriptura.

Els actes de llegir i escriure no només impliquen el coneixament del funcionament del codi de manera aïllada per poder resoldre activitats de l'escola, són dos processos estretament relacionats que tenen una finalitat comuna: la construcció i la interpretació de significats. Un dels objectius és transmetre als alumnes el veritable valor funcional de saber llegir i escriure, el qual no és cap altre que comunicar-se i interactuar amb l'entorn.

La lectoescriptura és un dels llenguatges que ofereix a l'ésser humà la capacitat de poder-se comunicar. Permet l'accés a la cultura, la socialització de les persones i, dins de l'àmbit escolar, esdevé l'eina vehicular en el desenvolupament acadèmic dels alumnes i per tant, és la que estructura gairebé la major part dels aprenentatges.

 

Tallers educatius i lùdics

A DISCERE volem complementar més qualitativament l'educació integral dels infants, proporcionar-los un temps d'esbarjo, d'educació, de cultura...

Amb aquest servei, potenciem la diversió dels infants, la formació de nous vincles socials, l’aprenentatge fora del context escolar i el desenvolupament de les seves habilitats i capacitats.

El joc és un mecanisme d’aprenentatge innat. Dsenvolupa l’imaginació, la cooperació i l’esperit lúdic. Per això programem una serie d’activitats relacionades amb diferents tipologies de jocs i manualitats, que desenvolpen tres funcions fonamentals: Funció Pedagògica, Funció Social i Funció Recreativa.

L’anglès a través de jocs i cançons també hi està present.